Samarbetsförhandlingarna i Lovisa stad fortsatte med den andra förhandlingen tisdag 26.5.2020

Raatihuone Rådhuset

På förhandlingen inleddes den centralvisa genomgången av möjliga balanseringsåtgärder gällande verksamhet och personal, bland annat pensioneringar. Vidare gick man även igenom möjligheter att utöka inkomsterna.

På förhandlingarna gavs en stomme till en handlingsplan som befrämjar sysselsättningen, som uppdateras under förhandlingarnas gång. På förhandlingarna tog man även upp de möjligheter, som personalen har, att via olika kanaler, ge synpunker på och åsikter om balanseringen av ekonomin.

Den följande förhandlingen hålls onsdag 3.6.2020.

På eventuella frågor svarar stadsdirektör Jan D. Oker-Blom, tfn 040 551 75 51.