Småbarnspedagogiken erbjuder familjer en andhämtningspaus i vardagen

Lovisa stads småbarnspedagogik erbjuder 23.4–13.5.2020 möjlighet till utevistelse i lekpark för de barn inom småbarnspedagogiken som är hemma på grund av undantagsförhållandena. Barnen tas emot av bekanta vuxna från daghemmen, som vistas med barnen i lekparken i en och en halv timme.

Lekparksverksamhet ordnas tisdagar och torsdagar klockan 9.30–11.00 och 14.00–15.30 för dem som anmält sig på förhand. Högst fem barn kan delta i verksamheten på en gång. Varje barn kan delta i verksamheten endast en gång per vecka. På så sätt finns det möjlighet för fler familjer att delta. Deltagandet är avgiftsfritt.

Verksamhet ordnas i följande parker:

Östra området

 • Antby, Danmarksvägen 1 (Rauhalan päiväkoti)
 • Märlax, Nordenskiöldsvägen 2 a (Määrlahden päiväkoti/Märlax daghem)
 • Skolvägens lekplats, Skolvägen 2 (Ruukin päiväkoti)
 • Adas och Gladas lekplats, Strandvägen 11 (Villekulla daghem)
 • Tavastasvägens lekplats, Tavastasvägen16 (Tesjoen päiväkoti/Tessjö daghem)
 • Valkom träsk, Valkomträskvägen (Valkon päiväkoti/Valkom daghem)

Västra området

 • Storåkersvägens/Bågvägens lekplats, Storåkersvägen 15 (Koskenkylän päiväkoti/Forsby daghem)
 • Kyrkbyn, Veckasvägen 2, Pernaja (Leikkis/Lekgården)
 • Hjortstigens lekplats, Hjortstigen 8, Isnäs (Isnäsin päiväkoti/Isnäs daghem)
 • Sävträsk, Bäckasgränd 2, Liljendal (Hembacka)
 • Haddom skolas lekplats (Kuggomin päiväkoti/Kuggom daghem)

Mer information:

Sofia Hoff, chef för småbarnspedagogik, tfn 044 349 3132, sofia.hoff@loviisa.fi

Anmälningar endast per telefon till daghemsföreståndarna måndagar klockan 8.00–15.00:

Östra området: Eva Korhonen, tfn 044 565 11 53

Västra området: Lena Rosenqvist-Huhtanen, tfn 040 551 91 15