Småbarnspedagogiken meddelar 17.3.2020: Småbarnspedagogik erbjuds för alla som behöver den

I samband med de övriga åtgärderna för att bekämpa coronavirus gav statsrådet på måndagen 16.3.2020 riktlinjer om att de föräldrar och vårdnadshavare som kan ordna barnets vård hemma ska göra så.

Riktlinjen har väckt frågor om exakt vem som får lämna sina barn på daghem, om rätten gäller endast dem som arbetar inom sådana branscher som är avgörande för samhällets funktioner och om vem det är som arbetar inom dessa branscher. Detta har delvis varit oklart också i daghemmen i Lovisa. För närvarande erbjuder vi småbarnspedagogik för alla som behöver den.

Mer information: chef för småbarnspedagogik Sofia Hoff, tfn 044 349 3132, sofia.hoff@loviisa.fi