Småbarnspedagogiken söker vikarier – en bra möjlighet för abiturienter

Päiväkotien Metsämörrien taidetta. Dagisarnas Mullekonst i skogen.

Småbarnspedagogiken i Lovisa stad har nio daghem och två gruppfamiljedaghem där det finns en stor efterfrågan på vikarier. Nu har till exempel blivande studenter goda möjligheter att söka tillfälliga jobb på daghem.

Vikariaten varierar från en dag till flera veckor. Staden förutsätter att vikarierna är 18 år fyllda och har ett giltigt utdrag ur straffregistret i enlighet med lagen (504/2002).

Om du är intresserad av att arbeta med barn kan du fylla i en jobbansökan på Kuntarekrys webbplats.

Om du inte tidigare har loggat in i Kuntarekry-systemet kommer du först att bli ombedd att registrera dig, varefter du kan logga in och fylla i ansökan.

Mer information finns på småbarnspedagogikens webbplats.