Stadsfullmäktige behandlar ärendet om att ansluta sig till Apotti den 15.4.2020 – följ med direktsändningen

Seurahuoneen juhlasali Festsalen på Societetshuset

Lovisa stadsfullmäktige sammanträder på onsdag 15.4.2020 undantagsvis på Societetshuset.

Stadsfullmäktige måste godkänna förändringen av förvaltningsstadgan för att möjliggöra elektroniska sammanträdanden i framtiden. Ärendet är aktuellt på grund av coronavirusepidemin.

Stadsfullmäktige behandlar också ärendet om att ansluta sig till klient- och patientdatasystemet Apotti. För fullmäktigeledamöter ordnades en kvällsskola om saken tidigare i februari.

Enligt föredragningslistan föreslås stadsfullmäktige att godkänna förslaget att ansluta sig till Apotti och befullmäktiga stadsdirektören att förhandla och underteckna de avtal som krävs på stadens vägnar.

På grund av de gällande begränsningar av möten rekommenderas att stadsfullmäktiges sammanträdande följes via live-sändningen. Stadsfullmäktiges sammanträdande börjar kl. 18.

Stadsfullmäktiges föredragningslista 15.4.2020.