Stadsfullmäktige i Lovisa fastställer skattesatserna för år 2021 

Stadsfullmäktige i Lovisa sammanträder onsdagen 21.10.2020. Sammanträdet hålls som ett distansmöte. Du kan följa mötet via webblänken som du hittar i artikeln.

Inkomstskattesatsen i Lovisa stad för år 2020 är 20,25 procent och stadsstyrelsen föreslår fullmäktige att inkomstskattesatsen för kommunalskatten förblir på samma nivå.

Inflödet av kommunalskatten beräknas i år vara ca 50,1 miljoner euro vilket är nästan 0,5 miljoner euro mindre än vad man uppskattat i budgeten. Framför allt inverkar den höga arbetslöshetsgraden negativt på inflödet av kommunalskatt för år 2020.

Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att fastighetsskatten för år 2021 hålls som förut det vill säga att de fastställs enligt följande:

  • allmän fastighetsskatt 1,00 %
  • fastighetsskatt för stadigvarande bostad 0,50 %
  • fastighetsskatt för annan än stadigvarande bostad 1,20 %
  • fastighetsskatt för kraftverk 3,10 %
  • allmännyttiga samfund 0,00 %
  • obebyggda byggplatser 3,00 %

Föredragningslistan för stadsfullmäktiges möte hittar du här: