Största delen av kontaktuppgifterna till Lovisa stad finns nu på webbplatsen

Kontaktuppgiftstjänsten på Lovisa stads webbplats har uppdaterats till en ny tjänst. Tjänsten omfattar nu nästan alla anställda och enheter.

Rådhuset

Man kan söka kontaktuppgifter med tjänstens eller personens namn, uppgiftsbeteckning, telefonnummer eller verksamhetsställe. Kontaktuppgifterna till Lovisa stad hittas på adressen loviisa.fi/sv/kontaktuppgifter. Den direkta adressen till söktjänsten är loviisa.yhteystiedot.fi.

Lovisa stad tar gärna emot respons på den nya tjänsten per e-post lovinfo@loviisa.fi eller via webblanketten på adressen loviisa.fi/sv/respons.

Telefonväxeln togs ur bruk 1.6.2024

Lovisa stads telefonväxel på numret 019 555 1 togs ur bruk 1.6.2024. Ändringen påverkar inte Lovinfos kundservicenummer. På numret 019 555 555 får man också i fortsättningen information om stadens tjänster och svar på olika frågor som gäller stadens verksamhet. Från kundservicen kopplas telefonsamtal inte vidare.

Läs mer om bakgrunden till nedläggningen av växeln