Tilläggsanslag till Stiftelsen för Lovisanejdens servicehus behandlas i stadsstyrelsen 25.4.2022

Stadsstyrelsen behandlar på sitt möte 25.4.2022 ett tilläggsanslag på 190 000 euro till Stiftelsen för Lovisanejdens servicehus. Stiftelsen driver huset Esplanad, som har 38 hyreslägenheter, och Eleonorahuset, som tillhandahåller serviceboende.

Stiftelsens ekonomi har varit ansträngd under de senaste åren på grund av coronavirusrestriktionerna, ökande underhållskostnader och Eleonoras begränsade utnyttjandegrad. Staden är den största av stiftelsens grundare och det anses att stiftelsen fyller en plats i stadens utbud av seniortjänster. Det slutgiltiga beslutet i saken tas av stadsfullmäktige.

Stadsstyrelsens föredragningslista 25.4.2022