Tillfälliga förändringar i kundavgifterna för småbarnspedagogik p.g.a. coronavirusepidemin

Lovisa stads ledningsgrupp för undantagsförhållanden har på grund av situationen med coronavirusepidemin godkänt tillfälliga förändringar i instruktionerna för avgifterna för småbarnspedagogik. Barnets frånvarodagar under tiden 17.3–13.4.2020 och som anmälts på förhand, kompenseras i kundavgiften för småbarnspedagogik.

Småbarnspedagogiken kommer från och med 23.3 att koncentrera verksamheten till vissa daghem. Mer information om arrangemangen ges under torsdag 19.3.

Tilläggsinformation:

Byråsekreterare/småbarnspedagogikens fakturering Veronica Eskonen, tfn 040 540 9796

Chef för småbarnspedagogik Sofia Hoff, tfn 044 349 3132