Valkom daghems nya lokaler placeras bredvid den gamla daghemsbyggnaden

Valkon päiväkoti

Stadsfullmäktige i Lovisa stad godkände på sitt sammanträde 19.4.2023 nämnden för fostran och bildnings förslag om att Valkom daghems nya lokaler placeras bredvid den gamla daghemsbyggnaden. Målpriset för daghemsbyggnaden, som ska byggas av volymelement, är således 1,36 miljoner euro. Stadsfullmäktige godkände också projektplanen för de nya lokalerna och beviljade projektet ett tilläggsanslag på 258 000 euro. I investeringsplanen för 2023–2025 hade ett anslag på 1,1 miljoner euro reserverats för projektet.

Det upptäcktes fuktproblem i Valkom daghem i slutet av 2021. Efter olika skeden genomfördes omfattande konstruktionsundersökningar under sommarsemestern 2022, vilka i september 2022 bekräftade behovet av nya lokaler. Efter detta har man upprätthållit ett övertryck i byggnaden med hjälp av ventilation för att minimera luftläckagen inåt.

– Ärendet är naturligtvis brådskande och vi strävar efter att inleda konkurrensutsättningen så fort som möjligt. Leveranstiden för denna typ av byggnad är från sex månader uppåt, konstaterar projektledningschefen för centralen för näringsliv och infrastruktur Ulf Blomberg.

– Vi tycker att den nuvarande gården tjänar sitt syfte väl och det är fint att vi kan fortsätta använda den. Personalen har också deltagit aktivt i utarbetandet av projektplanen, så vi hoppas denna tragedi ska få ett lyckligt slut trots allt, säger enhetsledaren inom småbarnspedagogik Lena Rosenqvist-Huhtanen vid Valkom daghem.