Valkom daghem

Kosteus- ja rakennetekninen kuntotutkimus, Ramboll Finland Oy, 22.8.2022

Konstruktionsteknisk konditionsbedömning, Raksystems Insinööritoimisto Oy, 26.4.2022 (på finska)

Rapport om undersökning av inomhusluften, Ramboll Finland Oy, 12.4.2022 (på finska)

VOC-analys av luftprov

Mikrobiell analys av luftprov

Rapport om undersökning av bottenbjälklagets skick, Polygon Finland Oy, 23.3.2021 (på finska)