Välkommen till socialtjänsternas elektroniska service!

Med hjälp av elektronisk service kan du sköta dina ärenden med socialtjänsterna behändigt genom internet när det passar dig bäst. Du loggar in i servicen med bankkoder, mobilcertifikat eller Befolkningsregistercentralens HST-kort. Att skicka in en elektronisk ansökan med bilagor är lika tryggt som att sköta ärenden i nätbanken eller via FPA:s nättjänst.

För tillfället kan du via elektroniska servicen ansöka om