Vi har nu hört kommuninvånare och andra aktörer om programmet för att främja kulturen och kulturturismen

Vi har nu hört kommuninvånare och andra aktörer om programmet för att främja kulturen och kulturturismen. Ett stort tack till alla som deltog, såväl till dem som svarade skriftligt som till dem som deltog i diskussionsmötet 8.12 i form av kulturkaffe. Vi fick väldigt många bra idéer. Arbetsgruppen gick igenom alla kommentarerna på ett möte 8.12 och man ska beakta de inlämnade utvecklingsförslagen när programmet utarbetas.

Om du har några bra idéer som man inte har beaktat i programmet, kan du ännu skicka dem till adressen kulttuuri@loviisa.fi.

Ett varmt tack för aktivt deltagande och trevlig väntan på julen till alla!