Liikuntahalli

Liikuntahallissa kesällä 2017 tehtyjen korjausten avulla hallin turvallista käyttökuntoa jatkettiin viidellä vuodella. Hallin pintoja, rakenteita ja ilmanvaihtojärjestelmiä seurataan tehostetusti. Nykyisen rakennuksen peruskorjauksesta on luovuttu. Pysyvä vaihtoehto nykyiselle hallille on sen korvaaminen uudella rakennuksella. Uuden liikuntahallin suunnittelu- ja rakentamisvaihe kestää noin viisi vuotta.

Oirekysely 2/2018

Loviisan kaupunki tiedusteli helmikuussa 2018 liikuntahallin ilta- ja viikonloppukäyttäjiltä sisäilman koettua laatua ja sisäilman mahdollisesti aiheuttamaa terveyshaittaa nimettömän käyttäjäkyselyn avulla. Käyttäjäkyselyssä käytettiin oirepäiväkirjalomaketta, jossa oli kysymyksiä hengitysteiden oireista, yleisoireista ja infektiosairauksista. Lomakkeita palautettiin noin kolmen viikon aikana reilut 30, mikä on niukasti verrattuna hallin käyttäjämäärään nähden.

Oireilmoitukset olivat lieviä, ja vain kolmella vastanneella oli havaintoja oireista. Lisäksi yhdellä käyttäjällä oli havaintoja heikentyneestä ilman laadusta. Kyselyn laati Turun yliopiston työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen professori Tuula Putus.

Materiaalinäytteet 8/2017

Liikuntahalli, ulkoseinä yläosat

Liikuntahalli ulkoseinänäytteet

Liikuntahalli 1. krs

Materiaalinäytteet 3/2017

Liikuntahalli27_MAT_Loviisa_240217

170306_liikuntahalli_loviisa_myco

Näytteidenottopaikat 3/2017

Materiaalinäytteet 1

Materiaalinäytteet 2

Sisäilmatutkimus 5/2016

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus

Liite 1 Mittaustulokset

Liite 2 Mittauspisteet pohjakuvissa

Liite 3 Painesuhteiden seurantakuvaajat

Liite 4 Merkkiainekokeet

Yhteenveto Loviisan liikuntahalli