Asemakaavan muutos, kortteli 707

Asemakaavan muutos, kaupunginosa 7, Rauhala-Antinkylä, kortteli 707 ja siihen liittyvät suojaviheralueet, Helsingintie/Valkontie/Linnunrata

Suunnittelualue sijaitsee kaupunginosassa 7 RauhalaAntinkylä, Helsingintien, Valkontien sekä Linnunradan rajaamalla alueella. Kaavoitettava alue on pääosin rakennettua teollisuusaluetta (TY) ja osittain suojaviheraluetta (EV) sekä lähivirkistysaluetta (VL). Asemakaavan muutos koskee Loval Oy:n omistamaa kiinteistöä 43477079 ja osaa Loviisan kaupungin omistamasta kiinteistöstä 434401669.

Sisko Jokinen
kaavoittaja

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 20.1-20.2.2023

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf

Alustava luonnosvaihtoehto A.pdf

Alustava luonnosvaihtoehto B.pdf