Jäteastian tyhjennysvälin pidennys

Sekajäteastian tyhjennyskertoja on mahdollista harventaa, mikäli kiinteistön jätehuolto on jä­te­huol­to­mää­räys­ten mu­kais­ta ja seuraavat kriteerit täyttyvät:

  • biojätteet kompostoidaan lämpöeristetyssä kompostorissa, joka on suojattu haittaeläimiltä, tai erilliskerätään
  • hyötyjätteet ja vaaralliset jätteet lajitellaan tarkasti ja toimitetaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan
  • sekajätteen määrä on pieni

Loviisan alueella olevan kiinteistön jäteastian tyhjennysvälin pidentämistä haetaan Porvoon alueelliselta jätelautakunnalta.

Lapinjärven alueella olevan kiinteistön jäteastian tyhjennysvälin pidentämistä haetaan Kymen jätelautakunnalta.