Tonttijaot

Tonttijako on suunnitelma asemakaavassa osoitetun rakennuskorttelin alueen jakamiseksi tontteihin. Tonttijaon mukaiset tontit muodostetaan itsenäisiksi kiinteistöikseen lohkomistoimituksella.

Tonttijako voidaan laatia erillisenä tai asemakaavassa. Erillinen tonttijako laaditaan maanomistajan hakemuksesta tai jos se havaitaan muutoin tarpeelliseksi. Tonttijakoa tai tonttijaon muutosta haetaan lomakkeella ja siihen voi liittää esityksen suunnitellusta jaosta, esimerkiksi kartan. Tontin jakamismahdollisuuksiin vaikuttavat muun muassa asemakaavamääräykset, käytetty rakennusoikeus ja rakennusten sijainti tontilla.

Tonttijaossa määritetään tulevien tonttien väliset rajat ja mahdollisten rasitteiden, kuten kulkuyhteyksien sijainti. Tonttijaossa määritetään myös tulevien tonttien rakennusoikeus asemakaavan perusteella.

Maanomistaja maksaa hakemansa tonttijaon kustannukset. Tonttijaon perushinta on 400 euroa ja se sisältää kaksi uutta tonttia. Lisätonteista peritään maksua 100 euroa tontilta.

Tonttijaon hyväksymisen jälkeen maanomistaja voi hakea lohkomistoimitusta tonttien muodostamiseksi. Tontit tulee muodostaa tonttijaon mukaiseksi, ennen kuin niille voidaan rakentaa (Maankäyttö- ja rakennuslaki 81 §).