Maksut

Ympäristönsuojeluviranomainen perii maksun tiettyjen asioiden käsittelystä.

Tällaisia ovat esimerkiksi luvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset, jotka käsitellään ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011), jätelain (646/2011) ja merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) nojalla. Myös mm. ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelman mukaisesta säännöllisestä valvonnasta peritään taksan mukainen maksu.

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa on voimassa sekä Loviisan kaupungissa että Lapinjärven kunnassa.

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-aineslain (555/1981) 23 §:n sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 145 §:n nojalla maa-ainestaksan mukaan määräytyvän maksun.

Loviisan maa-ainestaksa 1.12.2021

Lapinjärven maa-ainestaksa 1.1.2022