Loviisan liikenneturvallisuuden tila

Vakavat liikenneonnettomuudet ovat monesti usean huonon sattuman summa. Vuosittaiset vaihtelut ovat suuria, joten tilannetta kannattaa tarkastella useamman vuoden keskiarvoina.

Loviisan alueella on liikenteessä viime vuosina loukkaantunut keskimäärin noin 40 henkilöä ja kuollut keskimäärin 2 henkilöä vuodessa. Loviisan onnettomuuksista noin neljännes tapahtuu kaduilla taajamissa, loput maanteillä taajamien ulkopuolella.

Viralliset liikenneonnettomuustiedot perustuvat poliisin tietoon tulleisiin tapauksiin. Tilastoista puuttuukin paljon esimerkiksi pyöräilijöiden ja mopoilijoiden loukkaantumiseen johtaneita yksittäisonnettomuuksia.

Kaatumistapaturmat eivät sisälly liikenneonnettomuuksiin, mutta talven keleistä riippuen niistä kärsii moni kuntalainen ja kaupungillekin niistä koituu merkittäviä sairaanhoidon kustannuksia.

Nuoret alttiimpia onnettomuuksille, iäkkäät vammoille

Eri-ikäisille loviisalaisille tapahtuu erilaisia liikenneonnettomuuksia. Nuoret mopon ja henkilöauton kuljettajat ovat alttiita onnettomuuksille, iäkkäät taas hauraampia onnettomuuksien seurauksille, etenkin kävelijöinä ja pyöräilijöinä.

Lasten liikenneturvallisuus huolettaa, mutta lapsille liikenneonnettomuuksia sattuu onneksi kuitenkin vähän: noin 2–3 kappaletta vuodessa, useimmiten henkilöauton matkustajana.

Onnettomuudet tulevat kalliiksi

Liikenneonnettomuuksista aiheutuu inhimillisen kärsimyksen ohella yhteiskunnalle huomattavia taloudellisia kustannuksia.

Tällaisia ovat mm.

  • palo- ja pelastustoimen kulut
  • terveydenhuollon menot uhrien hoidosta ja kuntoutuksesta
  • sosiaalihuollon menot vammautuneille ja invalidisoituneille
  • onnettomuuden uhrin työn arvon menetys
  • ajoneuvovahingot
  • liikenneympäristölle aiheutuneet vahingot sekä muut vastaavat suorat rahalliset kulut.

Lisäksi jalankulkijoiden kaatumisista aiheutuu merkittävä terveydenhuollon kuluerä. Loviisalle voidaan arvioida aiheutuvan tilastoiduista liikenneonnettomuuksista vuosittain liki kolmen miljoonan euron kulut.

Loviisan liikenneturvallisuutta käsitteleviä aineistoja: