Meluntorjunta

Meluavalle toiminnalle on asetettu aikarajoituksia sekä kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä että lupavelvollisten toimijoiden omissa lupamääräyksissä.

Melua aiheuttavaa toimintaa on lupa harjoittaa pääsääntöisesti vain arkipäivisin 7.00 ja 22.00 välisenä aikana.

Yhteisten pelisääntöjen tarve ongelman ratkaisemiseksi on ilmeinen, koska siten jokainen tietää velvollisuutensa ja oikeutensa. Taajama-alueilla ja herkästi häiriintyvien kohteiden, kuten koulujen ja päiväkotien, läheisyydessä meluavien toimintojen rajoittamiselle on erityistä tarvetta.

Lisäksi meluavaa toimintaa on rajoitettu aikoina, jolloin ihmiset kaipaavat erityistä rauhaa, kuten iltaisin, viikonloppuisin ja pyhäpäivisin.

Meluilmoitus

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 118 §

Katso lisätietoja meluilmoituksen teosta.

Kuva: Maud Östman