Ruoppaus ja vesikasvien niitto

Koneellisesti suoritettavasta ruoppaus- ja niittotyöstä on ilmoitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) vähintään kuukautta ennen toimenpiteiden aloittamista.

Koneellisesti suoritettavaa työtä on muun muassa

  • vesistön ruoppaus
  • ruoppausmassojen läjitys
  • rannan täyttäminen
  • vesikasvien niitto.

Kun ruoppausmassan määrä ylittää 500 m3, on kyseessä luvanvarainen vesitaloushanke, johon lupaa haetaan aluehallintovirastolta (AVI).

Ruoppausta suunniteltaessa kannattaa tarkistaa kohteen kaavamääräykset sekä selvittää alueen mahdolliset luonnonsuojelualueet.

Kuva: Maud Östman