Jätevesi

Mikäli kiinteistösi on vesihuollon toiminta-alueella, tulee sinun liittyä sen vesijohto- ja viemäriverkostoon. Haja-asutusalueella vesihuolto on hoidettava itse. Jätevesilainsäädäntö on uusiutunut vuonna 2017, tällä sivulla on ajantasaiset tiedot.

Jätevesien käsittely viemäriverkostojen ulkopuolella

Milloin jätevesijärjestelmä pitää uusia?

  • Kun olet tekemässä rakennuslupaa vaativaa remonttia, rakennat vesivessan tai teet luvanvaraista vesi- ja viemärilaitteistojen korjausta tai muutosta
  • Kun rakennus sijaitsee alle 100 metrin päässä vesistöstä tai pohjavesialueella.

Jätevesijärjestelmä tulee uusia nykyvaatimuksia vastaavaksi 31.10.2019 mennessä.

Jätevesijärjestelmän uusiminen ei koske sinua, mikäli

  • kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen
  • kiinteistö liitetään vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon
  • kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä jätevesijärjestelmä
  • olet syntynyt ennen 9.3.1943, koskee vain vakituisia asuntoja
  • kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä.

Viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla rakennuslupahakemukseen on liitettävä suunnitelma jätevesijärjestelmästä. Suunnitelma tulee liittää rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen myös, kun rakennetaan vesikäymälä olemassa olevaan rakennukseen, tai kun jätevesimäärä tai -laatu olennaisesti muuttuu.

Poikkeaminen jätevesien pudistusvaatimuksista

Jätevesien puhdistusvaatimuksista voi hakea poikkeamislupaa Loviisan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. Lupa on määräaikainen ja voimassa enintään 5 vuotta kerrallaan.