Jätehuoltomääräykset

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen toimii jätehuoltomääräysten valvontaviranomaisena. Ympäristönsuojeluyksikköön voi olla yhteydessä jätehuollon aiheuttaessa ympäristöhaittaa.

Jätehuoltomääräykset sisältävät määräyksiä muun muassa

  • kompostoinnista
  • jätteenpoltosta kiinteistöllä
  • kiinteistön jäteastian tyhjennyksestä
  • jäteastian sijoittamisesta kiinteistöllä
  • jätteenkeräyksen keskeyttämisestä
  • vaarallisen jätteen keräyksestä
  • roskaantumisen ehkäisemisestä

Loviisassa noudatetaan Porvoon alueellisen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiä.
Lapinjärvellä voimassa ovat Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset.

Jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksissa erityisistä syistä myöntää poikkeuksen näiden jätehuoltomääräysten noudattamisesta. Loviisan jätehuoltoviranomainen on Porvoon alueellinen jätelautakunta ja Lapinjärven jätehuoltoviranomainen on Kymen jätelautakunta.

Jätehuoltoon liittyvistä neuvonta-, kuljetus- ja maksuasioista vastaa Loviisassa Rosk’n Roll Oy ja Lapinjärvellä Kymenlaakson jäte Oy.