Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus on vuosittain laadittu tiedote, jossa esitellään Loviisassa vireillä olevia ja lähiaikoina vireille tulevia kaava-asioita.
Kaavoituskatsauksessa esitellään kaupungin kaava-asioiden lisäksi Uudenmaan liitossa vireillä olevat maakuntakaava-asiat.

Kaavoituskatsauksessa kaavahankkeille on esitetty tavoitteelliset aikataulut, sillä kaikki niiden aikatauluun vaikuttavat tekijät eivät ole vielä tiedossa kaavoituskatsauksen laatimisvaiheessa. On myös mahdollista, että vuoden aikana nousee esiin uusia kaavoitushankkeita, joita ei tätä kaavoituskatsausta laadittaessa ole vielä tiedossa. Näiden mahdollisten uusien kaavahankkeiden vireille tulosta tiedotetaan kuulutuksilla paikallislehdissä ja Loviisan kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

Kaavoituskatsaus 2023.pdf

Asemakaavoja jotka laatiminen on päätetty lopettaa