Liikenneturvallisuustyö Loviisassa

Liikenneturvallisuuden parantaminen ei ole vain kadun- ja tienpidon asia. Esimerkiksi päiväkotien ja koulujen liikenneturvallisuuskasvatus, maankäytön ratkaisut, monet terveydenhuollon toimet ja kuntalaisille tiedottaminen ovat osa laaja-alaista liikenneturvallisuustyötä.

Loviisassa käynnistettiin vuonna 2015 poikkihallinnollinen liikenneturvallisuustyö:

  • turvallinen liikkuminen sisällytetään Loviisan kaupungin eri hallintokuntien toimintasuunnitelmiin
  • tavoite: saattaa liikenteen turvallisuus sekä kävelyn ja pyöräilyn edistäminen vähitellen osaksi kunnan eri toimintoja ja palveluja
  • liikenneturvallisuuden edistäminen on pieniä tekoja.

Aihepiirin laaja-alaisuuden vuoksi Loviisassa toimii liikenneturvallisuusryhmä, jonka tehtävänä on varmistaa tiedonkulku eri hallintokuntien kesken. Ryhmä myös seuraa Loviisan liikenneturvallisuustilannetta sekä ideoi ja koordinoi yhteistä liikenneturvallisuustyötä. Ryhmässä on edustajia kaupungin eri keskuksista.

Liikenneturvallisuusryhmän puheenjohtajana toimii

  • infrastruktuuripäällikkö Markus Lindroos

Ryhmän muita jäseniä ovat muun muassa

  • koulutuspäällikkö Timo Tenhunen
  • liikunnanohjaaja Karolina Hovi
  • suunnitteluinsinööri Suvi Peltola.

Ryhmään toimintaan osallistuvat myös Loviisan kaupungin viestinnän edustaja, poliisin ja Liikenneturvan edustaja sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenneturvallisuusasiantuntijoita.

Liikenneturvallisuustyöryhmän toimintakertomus 2017-2018

Loviisan kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmän toimintakertomus 2017–2018 valmistui toukokuussa 2019. Kauden kohokohtia olivat muun muassa useat heijastinaiheiset tapahtumat ja laaja tutkimus loviisalaisten suojatiekäyttäytymisestä. Paras liikenneturvallisuusuutinen oli, ettei kukaan kuollut Loviisan liikenteessä vuonna 2018.

Kaupunki jakoi tuhansia sydämen muotoisia Lov is a… -heijastimia päiväkotilapsille, koululaisille ja eri tapahtumiin osallistuneille. Ekaluokkalaisille jaettiin myös heijastinliivit. Uutena vuotena järjestettiin pidetty koko perheen heijastinsuunnistus. Molempina vuosina MLL piti suojateiden valvontaa koulujen alkaessa ja pyöräilyviikkoa vietettiin eri tapahtumien merkeissä toukokuussa.

Liikenneympäristöä parannettiin vuosina 2017–2018 eri puolilla kaupunkia. Suurimmat toimenpiteet olivat Rantatien kunnostus, suojateiden ja saattoliikennejärjestelyiden parantaminen koulujen lähellä, kevyen liikenteen väylien rakentaminen Valkontien ja Vanhan Viipurintien varteen sekä nopeusrajoitusten alentaminen muun muassa maantiellä 170 Tesjoella ja keskustan läntisellä sisääntuloväylällä.

Liikenneympäristön parantamiskohteet määräytyvät erilaisten aloitteiden lisäksi kaupungin ja ELY-keskuksen vuonna 2015 laatimaan liikenneturvallisuussuunnitelmaan.

Tilastojen mukaan liikenneturvallisuus kohenee tasaisesti Loviisassa pitkää aikaväliä tarkastellessa. Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä on laskenut vuosituhannen alun noin 35:stä noin 20 onnettomuuteen vuodessa. Loukkaantuneiden määrä on samassa ajassa lähes puolittunut keskimäärin 25 uhriin per vuosi. Vuonna 2018 kukaan ei kuollut Loviisan liikenteessä.

Liikenneturvallisuustyötä Loviisassa ohjaavat useat tavoitteet: koululaisten turvallinen koulumatka, kävelyn ja pyöräilyn turvallinen lisääntyminen, ikäihmisten ja vammaisten liikkumismahdollisuuksien turvaaminen ja Loviisan vastuullisen liikennekulttuurin luominen.

Toimintakertomuksen löydät tämän sivun oikeasta laidasta.

Ota yhteyttä

Haluatko antaa palautetta Loviisan liikenneturvallisuustyöstä, tai onko sinulla ideoita liikenneturvallisuuden parantamiseksi kaupungissa? Ota meihin yhteyttä kaupungin verkkopalvelun palautelomakkeen kautta tai käänny asiakaspalvelutoimisto Lovinfon puoleen, 019 555 555, lovinfo@loviisa.fi.