Liikenneturvallisuustyö Loviisassa

Liikenneturvallisuuden parantaminen ei ole vain kadun- ja tienpidon asia. Esimerkiksi päiväkotien ja koulujen liikenneturvallisuuskasvatus, maankäytön ratkaisut, monet terveydenhuollon toimet ja kuntalaisille tiedottaminen ovat osa laaja-alaista liikenneturvallisuustyötä.

Loviisassa käynnistettiin vuonna 2015 poikkihallinnollinen liikenneturvallisuustyö:

  • turvallinen liikkuminen sisällytetään Loviisan kaupungin eri hallintokuntien toimintasuunnitelmiin
  • tavoite: saattaa liikenteen turvallisuus sekä kävelyn ja pyöräilyn edistäminen vähitellen osaksi kunnan eri toimintoja ja palveluja
  • liikenneturvallisuuden edistäminen on pieniä tekoja.

Aihepiirin laaja-alaisuuden vuoksi Loviisassa toimii liikenneturvallisuusryhmä, jonka tehtävänä on varmistaa tiedonkulku eri hallintokuntien kesken. Ryhmä myös seuraa Loviisan liikenneturvallisuustilannetta sekä ideoi ja koordinoi yhteistä liikenneturvallisuustyötä. Ryhmässä on edustajia kaupungin eri keskuksista.

Liikenneturvallisuusryhmän puheenjohtajana toimii

  • infrastruktuuripäällikkö Markus Lindroos

Ryhmän muita jäseniä ovat muun muassa

  • senioripalveluiden palvelupäällikkö Lisbeth Forsblom
  • hyvinvointikoordinaattori Päivi Heikkilä
  • koulutuspäällikkö Timo Tenhunen
  • liikunnanohjaaja Karolina Hovi
  • suunnitteluinsinööri Suvi Peltola.

Ryhmään toimintaan osallistuvat myös Loviisan kaupungin viestinnän edustaja, poliisin ja Liikenneturvan edustaja sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenneturvallisuusasiantuntijoita.

Ota yhteyttä

Haluatko antaa palautetta Loviisan liikenneturvallisuustyöstä, tai onko sinulla ideoita liikenneturvallisuuden parantamiseksi kaupungissa? Ota meihin yhteyttä kaupungin verkkopalvelun palautelomakkeen kautta tai käänny asiakaspalvelutoimisto Lovinfon puoleen, 019 555 555, lovinfo@loviisa.fi.