Liikenneturvallisuustyön koordinointi Loviisassa

Liikenneturvallisuuden parantaminen ei ole vain kadun- ja tienpidon asia. Esimerkiksi päiväkotien ja koulujen liikenneturvallisuuskasvatus, maankäytön ratkaisut, monet terveydenhuollon toimet ja kuntalaisille tiedottaminen ovat osa laaja-alaista liikenneturvallisuustyötä.

Aihepiirin laaja-alaisuuden vuoksi Loviisassa toimii liikenneturvallisuusryhmä, jonka tehtävänä on varmistaa tiedonkulku eri hallintokuntien kesken. Ryhmä myös seuraa Loviisan liikenneturvallisuustilannetta sekä ideoi ja koordinoi yhteistä liikenneturvallisuustyötä. Ryhmässä on teknisen toimen, sivistyskeskuksen ja perusturvan edustus.

Liikenneturvallisuusryhmän puheenjohtajana toimii

  • infrastruktuuripäällikkö Markus Lindroos

Ryhmän muita jäseniä ovat

  • senioripalveluiden palvelupäällikkö Lisbeth Forsblom
  • hyvinvointikoordinaattori Päivi Heikkilä
  • koulutuspäällikkö Timo Tenhunen
  • liikunnanohjaaja Karolina Hovi
  • suunnitteluinsinööri Suvi Peltola

Ryhmään toimintaan osallistuvat myös poliisin ja Liikenneturvan edustaja. Ryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä Loviisan kaupungin viestinnän sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenneturvallisuusasiantuntijoiden kanssa.

Kuva: Mikko Lautala

Onko mielessäsi liikenneturvallisuuspulma?

Loviisan eri hallintokuntien tehtäviin liittyvistä seikoista ja katuverkon ongelmista voit kertoa Loviisan kaupungin palautekanavan kautta. Liikenneturvallisuusryhmä käsittelee saapuneita palautteita kokouksissaan.

Maanteiden kunnosta ja liikenteen ongelmista voi ilmoittaa Tienkäyttäjän linjalle:

  • 0200 2100 (24 h/vrk)

Maanteihin liittyvistä liikenneturvallisuusongelmista voi antaa palautetta Uudenmaan ELY-keskuksen asiakaspalveluun:

  • liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi
  • 0295 020 600 asiakaspalvelu (ma–pe klo 9–16)