Avustukset

Rakennus- ja ympäristölautakunta jakaa vuosittain avustusrahaa yhdistysten ympäristönsuojelua edistäville toiminnoille ja hankkeille.

Avustuksia jaettaessa huomioidaan ympäristönsuojelun yleiset tavoitteet: luonnon suojeleminen, hoitaminen ja kehittäminen sekä terveellisen, viihtyisän ja inspiroivan elinympäristön tarjoaminen kuntalaisille.

Tuettava toiminta voi olla esimerkiksi

  • ympäristönsuojeluprojekti tai -kampanja
  • tutkimus
  • selvitys
  • ympäristökasvatus
  • tiedotuskampanja
  • luonnonsuojelualueiden ja kulttuurimaisemien hoito ja luontopolkujen ylläpito
  • vieraslajien torjunta.

Vuosittain haettavista avustuksista kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla ja ilmoitetaan paikallislehdissä helmi-maaliskuun aikana.

Avustusten hakuaika vuodelle 2021 on umpeutunut. 

Hakemus tehdään hakemuslomakkeella. Hakemukseen tulee liittää toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle vuodelle sekä viimeisin toimintakertomus, tilinpäätös ja tarkastuskertomus. Hakemuksen voi lähettää sähköpostitse (ymparisto@loviisa.fi), postitse (Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta, PL 77, 07901 Loviisa) tai viedä asiakaspalvelutoimisto Lovinfoon (Mariankatu 12A).

Hakemuslomake 2021

 

Lintutorni Haravankylässä. Kuva: Maud Östman