Avustukset

Rakennus- ja ympäristölautakunta jakaa vuosittain avustusrahaa yhdistysten ympäristönsuojelua edistäville toiminnoille ja hankkeille, jotka toimivat pääosin Loviisan kaupungin alueella.

Avustuksia jaettaessa huomioidaan ympäristönsuojelun yleiset tavoitteet: luonnon suojeleminen, hoitaminen ja kehittäminen sekä terveellisen, viihtyisän ja inspiroivan elinympäristön tarjoaminen kuntalaisille.

Tuettava toiminta voi olla esimerkiksi

  • ympäristönsuojeluprojekti tai -kampanja
  • tutkimus
  • selvitys
  • ympäristökasvatus
  • tiedotuskampanja
  • luonnonsuojelualueiden ja kulttuurimaisemien hoito ja luontopolkujen ylläpito.

Vuosittain haettavista avustuksista kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla ja ilmoitetaan paikallislehdissä helmi-maaliskuun aikana. Hakemukset on jätettävä viimeistään 31.3. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Hakemus tehdään avustushakemuslomakeella. Hakemukseen tulee liittää toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle vuodelle sekä viimeisin toimintakertomus, tilinpäätös ja tarkastuskertomus. Hakemuksen voi lähettää postitse, sähköpostilla tai viedä asiakaspalvelutoimistoon, Lovinfoon.

 

Lintutorni Haravankylässä. Kuva: Maud Östman