Harjurinteen koulu ja Loviisan lukio

Harjurinteen koulun ja Loviisan lukion toiminta siirrettiin keväällä 2018 väistötiloihin. Koulun uudempi osa korjataan syyslomaan 2019 mennessä. Vanhempi, 1950-luvulla rakennettu osa peruskorjataan. Korjaushanke kestää arviolta kaksi vuotta.

Yleiset tutkimukset

Professori Tuula Putuksen keskeiset päätelmät oirekyselystä 24.1.2018

Vanha osa

Vanhan osan korjaussuunnitelmat/Tapani Moilasen (Ramboll) esitys yleisötilaisuudessa 23.10.2018

Harjurinne vanha osa työlista 23.10.2018

Ympäristöterveyshuollon lausunto 1.6.2018, vanha osa

Raportti sisäilmastoon vaikuttavista tutkimuksista, vanha osa 15.5.2018

Professori Tuula Putuksen toksisuusmittaus huonepölystä vanhalla puolella 09/2017

Uusi osa

Sisäilman olosuhdemittaukset 10/2020, uusi osa

Ympäristöterveydenhuollon lausunto 31.5.2018, uusi osa

Harjurinteen koulukeskus uusi puoli, jatkotutkimukset 11.5.2018

Harjurinteen koulukeskus uusi puoli Tutkimusraporttiluonnos 12.12.2017

Professori Tuula Putuksen toksisuusmittaus huonepölystä uudella puolella 11/2017

Väistötilat

Sisäilman olosuhdemittaukset 10/2020, Kurkelan väistötilat

Raportti mikrobianalyysista, Johtajantie 12 Loviisa 23.8.2018

Satamatalon ilmanvaihdon mittaukset 9/2018

Satamatalon ilmanvaihdon mittaukset 9/2018 (2)