Nähtävillä olevat kaavat

Kortteli 316 osa, Mariankatu 6

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia Loviisan seudun palvelutalosäätiön omistuksessa olevan suojellun rakennuksen osoittamista asumiskäyttöön.

Suunnittelualue sijaitsee Loviisan keskustassa, kaupunginosassa 3 Vanhakaupunki, ja rajautuu Mariankatuun, Pitkäkujaan, Kuningattarenkatuun ja Karlskronabulevardiin. Suunnittelualueella sijaitsee palvelutalo Esplanad sekä Mariankadun ja Pitkäkujan kulmauksessa asemakaavalla suojeltu pieni puutalo. Alue on Loviisan Seudun Palvelutalosäätiö sr:n omistuksessa.

Sisko Jokinen
kaavoittaja

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 24.3-11.4.2023 (24.3-28.3 aineisto on saatavilla raatihuone ilmoitustaululla)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf

Alusta kaavaluonnos.pdf

Asemakaavan muutos, entinen Pernajan kunnantalo ympäristöineen

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tutkia alueen tuleva käyttöä, huomioiden myös nykyinen asuinkäyttö.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 24.3-11.4.2023 (24.3-28.3 aineisto on saatavilla raatihuone ilmoitustaululla)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf

Alusta kaavaluonnos.pdf


Aiemmin nähtävillä olleita aineistoja näet kunkin kaavahankkeen omalta sivulta.

Muistutukset kaavaehdotuksista sekä mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tai kaavaluonnoksista tulee toimittaa nähtävilläoloaikana joko Loviisan kaupungin asiakaspalvelupiste Lovinfoon (Mariankatu 12 A) tai postitse osoitteeseen:

Kaupunkisuunnitteluosasto
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus
PL 77
07901 Loviisa

tai sähköpostitse kaavoitus@loviisa.fi