Roskaantuminen

Jätteiden hylkääminen luontoon on kielletty. Kielto koskee myös risujen ja puutarhajätteiden vientiä yleisille alueille kuten metsiin, puistoihin ja muille yleisille paikoille.

Jätteenkeräyspaikoille, kuten eko- ja sekajätepisteille, ei saa viedä muuta kuin keräyspaikalla kerättävää jätettä. Jätteitä ei saa jättää jätteenkeräyspaikkojen astioiden ulkopuolelle.

Roskaantuminen voi aiheuttaa maaperän pilaantumisen

Huolimattomasta jätteen käsittelystä tai varastoinnista tai jätteen hylkäämisestä voi maaperään, pohjaveteen tai vesistöihin päästä valumaan myrkkyjä tai epäpuhtauksia, jolloin seurauksena voi olla maaperän tai vesien pilaantuminen.

Roskaamisen seuraamuksista säädetään rikoslain 48 luvussa. Kiinteistön siivoamisvelvollisuus ja pilaantuneen maaperän puhdistamisvelvollisuus on ensisijaisesti roskaantumisen tai pilaantumisen aiheuttajalla ja tämän jälkeen kiinteistön omistajalla.

Ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto). Jätelaki 72 §

Roskaantumisesta voi ilmoittaa Loviisan ympäristönsuojeluun ja/tai poliisille.

Jätteiden hautaaminen maahan

Jätteiden hautaaminen maahan on pääsääntöisesti kielletty. Maahan saa haudata kiinteistöllä ainoastaan vähäisiä määriä puutarhajätteitä.

Eläinten hautaaminen maahan tulee tapahtua kaupungin eläinlääkäripalveluiden osoittamalla tavalla.

Jätteitä dumpattu metsään. Kuva: Maud Östman