Lannan varastointi ja levitys

Lannan tai orgaanisen lannoitevalmisteen varastoinnista aumassa on tehtävä 14 vuorokautta ennen aloittamista ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vastaavasti myös lannan levittämisen kieltoajoista poikkeamisesta on tehtävä ilmoitus lokakuun loppuun mennessä.

Ilmoitus on tehtävä:

  • kuivalannan ja pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa, ent. patterointi
  • kompostin jälkikypsytyksestä aumassa
  • kuivalannan varastoinnista poikkeustilanteessa
  • lannan levittämiskiellosta poikkeamisesta.

Lannan varastoinnista säädetään valtioneuvoston asetuksessa Lannan varastointi 1250/2014