Kiinteistötoimitukset

Loviisan kaupunki pitää kiinteistörekisteriä Loviisan keskustan asemakaava-alueilla. Näillä alueilla rakennuspaikat syntyvät tontin lohkomisella.

Lohkominen on kiinteistötoimitus, jossa kiinteistöstä erotetaan määräala ja muodostetaan se itsenäiseksi tontiksi. Tontti voidaan muodostaa myös liittämällä määräala jo olemassa olevaan kiinteistöön.
Muualla kuin Loviisan keskustan asemakaava-alueilla lohkomiset suorittaa Maanmittauslaitos, asiakaspalvelunumero 029 530 1110 (ma–pe 9–16.15) tai asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi.

Lohkomisen vireille tulo ja edellytykset

Tontin lohkominen tulee vireille omistajan hakemuksesta. Jos myyty määräala muodostaa sitovan tonttijaon mukaisen tontin, tulee lohkominen vireille lainhuudon perusteella.

Lohkomisen edellytyksenä on sitova tonttijako. Jos lohkottavan tontin alueella ei ole sitovaa tonttijakoa tai jos asianosainen haluaa muuttaa sitä, tulee ennen lohkomista hakea tonttijaon muutosta.

Miksi lohkomista tarvitaan?

Lohkomisessa vahvistetaan muodostettavan tontin rajat sekä mahdolliset tontin hyväksi perustettavat tai tonttia rasittavat käyttöoikeudet, kuten kulkuyhteydet. Nämä tiedot tallennetaan julkiseen kiinteistörekisteriin.

Jos kiinteistön rajat ovat sitovan tonttijaon mukaiset, mutta kiinteistötunnus poikkeaa sitovasta tonttijaosta, riittää toimenpiteeksi kiinteistön laadun- tai tunnuksen muutos. Tontti on muodostettava sitovan tonttijaon mukaiseksi, jotta sille voidaan rakentaa.

Mitä lohkomisessa tapahtuu?

Lohkomisen asiat käsitellään toimituskokouksessa, jossa asianosaisten on hyvä olla läsnä. Asianosaisten poissaolo ei kuitenkaan estä lohkomista. Toimituskokouksen ajankohdasta ilmoitetaan asianosaisille erikseen.

Mitä lohkominen maksaa?

Tontin lohkomisen kustannukset maksaa tontin omistaja. Lohkomismaksu vaihtelee tontin koosta riippuen ja sen perusteet näkyvät kaupungin kiinteistötoimitusmaksutaksasta.