Luonnonsuojelualueet

Loviisassa suurin osa luonnonsuojelualueista on perustettu varsinkin vesilinnuston suojelutarpeiden takia. Luonnonsuojelun ja luonnonsuojelualueiden lakisääteinen valvonta kuuluu ELY-keskukselle.

Loviisan kaupungin luonnonsuojelualueet

Panimonmäen metsä

Panimonmäen metsä on pienialainen mutta edustava esimerkki vanhaa luonnontilaisen kaltaista harjumetsää. Mänty-ylispuusto on järeää ja kilpikaarnaista ja männyissä kasvaa yleisesti männynkääpää. Panimonmäellä esiintyy myös harjujen paahdeympäristöille tyypillistä lajistoa. Vastaavaa kohdetta ei samalta harjujonolta enää löydy.

Panimonmäen metsä on rauhoitettu kaupungin aloitteesta vuonna 2017.

Panimonmäki. Kuvat: Heidi Lyytikäinen

Boulognen lehto

Boulognen rehevään ja runsaslajiseen lehtoon voit tutustua alueen läpi kulkevilta poluilta käsin. Pienialainen lehto sijaitsee Tamminiemen ja Myllyharjun välisellä alueella. Alueen puusto koostuu osin jaloista lehtipuista (tammi, saarni ja vaahtera) mutta myös kookkaista männyistä.

Boulognen lehto on rauhoitettu luonnonsuojelualueena 1995 kaupungin aloitteesta. Rauhoituksen tarkoituksena on säilyttää alue luonnonmukaisesti hoidettavana lehtona.

 

Kuva: Heidi Lyytikäinen

Kuva: Maud Östman

Kuva: Heidi Lyytikäinen

Harudd

Kun haluat kokea vanhan metsän rauhaa, voit suunnata Haruddin metsään. Harudd sijaitsee Loviisanlahden itärannalla Tullisiltaa vastapäätä. Luonnontilaisessa metsässä voit ihailla yli kaksisataavuotiaita kilpikaarnaisia mäntyjättiläisiä. Sienilajeja tunteva samoilija voi havaita luonnontilaisten vanhojen metsien indikaattorilajeja, kuten kangaskuuhaarakasta ja rusokääpää.

Haruddin metsä on pinta-alaltaan noin kuusi hehtaaria ja se on rauhoitettu 1995 kaupungin aloitteesta. Rauhoituksen tarkoituksena on säilyttää alue luonnontilaisena.

Haruddin vanhaa metsää. Kuva: Jere Salminen

Bastion Rosen ja Hagalund

Bastion Rosenin ja Hagalundin jalopuumetsiköiden luontoon voit tutustua Ehrensvärdinpolulta käsin. Molemmat ovat jaloista lehtipuistoista koostuvia pienialaisia luonnontilaisia metsiköitä ja ne on rajattu luonnonsuojelulain mukaisina luontotyyppeinä.

Noin kahden kilometrin mittaisella historiallisella luontopolulla on mahdollisuus tutustua myös linnoitusrakentamisen eri vaiheisiin.

Ehrensvärdin polku. Kuva: Maud Östman

Muut luonnonsuojelualueet

Kaupungin omistamat luonnonsuojelualueet edustavat vain murto-osaa koko Loviisan luonnonsuojelualueista. Muita suojeltuja alueita on kymmeniä, ja niistä valtaosa on perustettu varsinkin vesilinnuston suojelutarpeiden takia.

Vanhimpiin suojelualueisiin kuuluu ulkosaaristossa sijaitseva Aspskärin linnustonsuojelualue, joka rauhoitettiin jo 1953. Aspskär ja suurin osa muista suojelualueista sisältyvät Pernajanlahtien ja Pernajan saariston merensuojelualueeseen (Natura 2000). Pernajanlahdella ensimmäiset suojelualueet on perustettu 1940-luvulla, muualla Loviisassa on runsaasti myös 2000-luvulla suojeltuja kohteita.

Moni suojelukohde sijaitsee Loviisan ulkosaaristossa. Kuva: Jere Salminen

Luonnonsuojelualueita sijaitsee myös mantereella. Kukuljärven luonnonsuojelualueeseen kuuluu vanhaa kangasmetsää ja rantametsiä. Kukuljärven vaellusreitti kulkee osittain luonnonsuojelualueen läpi.

Kalliojyrkännettä Kukuljärven luonnonsuojelualueella. Kuva: Heidi Lyytikäinen