Vieraslajit

Huolehditko puutarhajätteen kompostoinnista vai päätyvätkö jätteet läheiseen metsikköön? Vieraslajit leviävät luontoon tehokkaasti esimerkiksi juuri puutarhajätteen mukana. Luonnossa vieraslajit ovat uhka monimuotoisuudelle.

Mikä on vieraslaji?

Vieraslajiksi kutsutaan sellaista luontoon levinnyttä kasvi- tai eläinlajia, joka ei ole kuulunut suomalaiseen alkuperäisluontoon eikä olisi pystynyt sinne omin neuvoin leviämään. Vieraslajit ovat siis ihmisen tietoisesti tai tiedostamattaan luontoon levittämiä lajeja. Vieraslajit ovat maailmanlaajuisesti toiseksi merkittävin syy luonnon monimuotoisuuden vähentymiseen elinympäristöjen tuhoutumisen jälkeen. Joistakin vieraslajeista aiheutuu huomattavaa vahinkoa elinkeinoille, kuten maanviljelylle ja metsätaloudelle.

Kasveista haitallisia vieraslajeja ovat esimerkiksi jättiputki, kurtturuusu, lupiini, jättipalsami ja eri nk. jättitatarlajit (japanintatar, sahalintatar ja tarhatatar). Haitallisiksi vieraslajeiksi luokiteltuja eläinlajeja ovat esim. espanjansiruetanaminkki ja supikoira.

Kurtturuusun kasvatus esimerkiksi pihojen istutuksissa on ollut kielletty 1.6.2022 alkaen. Vastuu kurtturuusun poistamisesta pihojen istutuksista ja luonnosta on kiinteistöjen omistajilla.

Vieraslajiportaalista löydät runsaasti tietoa vieraslajeista, niiden tunnistamisesta sekä hävittämisestä.

Jättiputki Kuva: Terhi Ryttäri

Miten vieraslajit leviävät luontoon?

Moni vieraslaji on levinnyt luontoon puutarhoista ja luontoon viedyn puutarhajätteen mukana. Lähimetsään viety kottikärryllinen maa-aineksia ja kasvijätteitä saattaa sisältää siemeniä tai juurenpalasia, joista vieraslajin voittokulku voi alkaa. Eläimistä espanjansiruetana leviää helposti juuripaakkujen mukana puutarhasta toiseen.

Vieraslajia ei vieraslajilain mukaan saa kasvattaa, istuttaa, kylvää tai muulla tavalla käsitellä siten, että se voi levitä istutus- tai kylvöalueen ulkopuolelle ympäristöön.

Vieraslajien torjunta Loviisassa

Vuonna 2020 Loviisassa aloitettiin kurtturuusujen poistaminen kaupungin omistamilta alueilta. Kurtturuusua on poistettu esimerkiksi Koskenkylässä ja Laivasillan alueelta. Työ jatkuu yhä.  Kaupungin alueilla torjutaan myös muita haitallisia vieraslajeja kuten jättipalsamia, nk. jättitatarta ja isotuomipihlajaa. Jättitatarta on torjuttu monesta kaupungin omistamasta kohteesta vuonna 2022 ja isotuomipihlajaa etenkin suojelualueilta. Muita haitallisia vieraslajeja torjutaan resurssien mukaan, ja tällöin ensisijaisesti kaupungin omistamilta suojelualueilla ja tärkeillä elinympäristöillä.

Valitettavan monelle kaupungin omistamalle kohteelle vieraslajit ovat levinneet yksityisistä pihoista tai kaupungin alueelle luvatta viedystä puutarhajätteestä.

Kaupungin omistamilla alueilla esiintyy myös jättiputkea, jota torjutaan vuosittain. Hävitettyjä esiintymiä seurataan usean vuoden ajan. Kaupungin puutarhayksikkö tarjoaa kiinteistöjen omistajille myös jättiputken torjuntapalvelua omakustannushintaan. Ota yhteyttä kaupunginpuutarhuriin jos tarvitset apua jättiputken torjunnassa.

Ilmoita vieraslajihavaintosi!

Varsinkin haitalliseksi luokiteltujen vieraslajien löytymisestä on tärkeää tehdä havaintoilmoitus vieraslajiportaaliin.

Haitallisia vieraslajeja ovat esimerkiksi jättiputket ja jättipalsami. Vieraslajiportaaliin olisi myös erityisen tärkeä ilmoittaa myös aasianrunkojäärää, täplärapua, keltamajavankaalia ja piisamia koskevista havainnoista.

Jättipalsami Kuva:Terhi Ryttäri

Kotitalouksien haitalliset vieraslajit voi hävittää maksutta

Rosk’n Rollin jäteasemat vastaanottavat haitallisia vieraskasvilajeja ja espanjansiruetanoita kotitalouksilta maksutta.

Haitalliset vieraslajit kuuluvat sekajätteeseen, josta ne menevät jätteenpolttoon. Sekajäte on tavallisesti maksullista, mutta haitallisten vieraslajien kohdalla on tehty poikkeus.

Rosk’n Rollin toimialueen kotitalouksien tuomat pienkuormat vastaanotetaan maksutta. Vieraslajien tulee olla hyvin pakattuna jätesäkkeihin.

Traktorilla tai kuorma-autolla tuotavat niin kutsutut suurkuormat ja kaikki yritysten tuomat vieraslajikuormat ovat maksullista sekajätettä. Loviisan ja Ruotsinpyhtään jäteasemilla vastaanotetaan kerralla alle kahden kuutiometrin eriä.

Lisätietoja: Rosk’n Roll: vieraslajit