Vieraslajit

Huolehditko puutarhajätteen kompostoinnista vai päätyvätkö jätteet läheiseen metsikköön? Vieraslajit leviävät luontoon tehokkaasti esimerkiksi juuri puutarhajätteen mukana. Luonnossa vieraslajit ovat uhka monimuotoisuudelle.

Mikä on vieraslaji?

Vieraslajiksi kutsutaan sellaista luontoon levinnyttä kasvi- tai eläinlajia, joka ei ole kuulunut suomalaiseen alkuperäisluontoon eikä olisi pystynyt sinne omin neuvoin leviämään. Vieraslajit ovat siis ihmisen tietoisesti tai tiedostamattaan luontoon levittämiä lajeja. Vieraslajit ovat maailmanlaajuisesti toiseksi merkittävin syy luonnon monimuotoisuuden vähentymiseen elinympäristöjen tuhoutumisen jälkeen. Joistakin vieraslajeista aiheutuu huomattavaa vahinkoa elinkeinoille, kuten maanviljelylle ja metsätaloudelle.

Vieraslajeja ovat esimerkiksi jättiputki, kurtturuusu, lupiini, jättipalsami ja espanjansiruetana sekä minkki, supikoira ja kani.

Vieraslajiportaalista löydät runsaasti tietoa vieraslajeista, niiden tunnistamisesta sekä hävittämisestä.

Jättiputki Kuva: Terhi Ryttäri

Miten vieraslajit leviävät luontoon?

Moni vieraslaji on levinnyt luontoon puutarhoista ja luontoon viedyn puutarhajätteen mukana. Lähimetsään viedyn kottikärryllinen maa-aineksia ja kasvijätteitä saattaa sisältää siemeniä tai juurenpalasia, joista vieraslajin voittokulku voi alkaa. Eläimistä espanjansiruetana leviää helposti juuripaakkujen mukana puutarhasta toiseen.

Vieraslajia ei vieraslajilain mukaan saa kasvattaa, istuttaa, kylvää tai muulla tavalla käsitellä siten, että se voi levitä istutus- tai kylvöalueen ulkopuolelle ympäristöön.

Vieraslajien torjunta Loviisassa

Loviisan kaupungin vieraslajitorjunnan resurssit kohdistetaan jättiputken torjumiseen. Muita vieraslajeja torjutaan resurssien mukaan, ja tällöin ensisijaisesti kaupungin omistamilta suojelualueilla ja tärkeillä elinympäristöillä. Vuonna 2018 jättiputken lisäksi torjuttiin jättipalsamia ja isotuomipihlajaa.

Kaupungin puutarhayksikkö tarjoaa kiinteistöjen omistajille myös jättiputken torjuntapalvelua omakustannushintaan. Ota yhteyttä kapunginpuutarhuriin jos tarvitset apua jättiputken torjunnassa.

Ilmoita vieraslajihavaintosi!

Varsinkin haitalliseksi luokiteltujen vieraslajien löytymisestä on tärkeää tehdä havaintoilmoitus vieraslajiportaaliin. 

Haitallisia vieraslajeja ovat esim. jättiputket ja jättipalsami. Vieraslajiportaaliin olisi myös erityisen tärkeä ilmoittaa myös aasianrunkojäärää, täplärapua, keltamajavankaalia ja piisamia koskevista havainnoista.

Jättipalsami Kuva:Terhi Ryttäri