Tetomin tuulivoimaosayleiskaava

Tuulivoimaosayleiskaava, Rökärrsmalmarna, kaupunginosa 30, Pernaja, Tetom

Kaavaluonnos nähtävillä 16.6.–10.8.2015.

Kaavaluonnos.pdf

Kaavaselostus.pdf

Liite 1 osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf

Liite 2 Kuvasovitteet.pdf

Liite 3 Näkyvyysanalyysikartta.pdf

Liite 4 Meluselvitys.pdf

Liite 5 Välkeselvitys.pdf

Liite 6 Viranomaisneuvottelun muistio.pdf

Liite 7, Liite 8 täydennetään myöhemmin

Liite 9 Natura-arvioinnin tarveharkinta, vain viranomaiskäyttöön

Liite 10 Maisemaselvityksen karttaliite.pdf

Liite 11 YVA-päätös.pdf