Tetomin tuulivoimaosayleiskaava

Tuulivoimaosayleiskaava, Rökärrsmalmarna, kaupunginosa 30, Pernaja, Tetom

YLEISÖTILAISUUS Tetomin tuulivoimaosayleiskaavasta pidetään torstaina 6.6.2019 klo. 18.00 Liljendalgårdenissa (Kartanontie 16, 07880 Liljendal). Tervetuloa!

Kaavaluonnos II nähtävillä 31.5.–1.7.2019

Kaavaluonnos.pdf

Kaavaselostus.pdf

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf

Liite 2 Havainnekuvat.pdf

Liite 3 Näkyvyysanalyysit.pdf

Liite 4 Melumallinnus.pdf

Liite 5 Välkemallinnus.pdf

Liite 6 Viranomaisneuvottelun muistio.pdf

Liite 7 Yhteenveto luonnosvaiheen palautteesta.pdf

Liite 8 Yhteenveto ehdotusvaiheen palautteesta, täydennetään ehdotusvaiheen jälkeen

Liite 9 Natura-arvioinnin tarvehankinta, vain viranomaiskäyttöön

Liite 10 Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys.pdf

Liite 11 YVA-päätös vuoden 2015 hankkeesta.pdf

Liite 12 Liito-oravaselvitys.pdf

Liite 13 Lepakkoselvitys.pdf

Liite 14 Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys.pdf

Liite 15 Metsäkanalintujen soidinpaikkaselvitys.pdf

Liite 16 Pesimälinnustoselvitys.pdf

Liite 17 Lintujen kevät- ja syysmuuttoselvitys.pdf

Liite 18 Arkeologinen inventointi.pdf


Kaavaluonnos I nähtävillä 16.6.–10.8.2015.

Kaavaluonnos.pdf

Kaavaselostus.pdf

Liite 1 osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf

Liite 2 Kuvasovitteet.pdf

Liite 3 Näkyvyysanalyysikartta.pdf

Liite 4 Meluselvitys.pdf

Liite 5 Välkeselvitys.pdf

Liite 6 Viranomaisneuvottelun muistio.pdf

Liite 7, Liite 8 täydennetään myöhemmin

Liite 9 Natura-arvioinnin tarveharkinta, vain viranomaiskäyttöön

Liite 10 Maisemaselvityksen karttaliite.pdf

Liite 11 YVA-päätös.pdf