Yleiskaavoitus

Yleiskaava ohjaa kaupungin yhdyskuntarakennetta yleispiirteisesti. Siinä osoitetaan kaupungin maankäytön tavoitteet.

Yleiskaava voidaan laatia koko kaupungin alueelle tai osalle kaupungin aluetta. Yleiskaava voi olla myös kuntien yhteinen, jolloin se vahvistetaan ympäristöministeriössä. Yleiskaavan laatiminen on aina usean vuoden mittainen prosessi, sillä oikeusvaikutteiseksi laadittava yleiskaava vaatii taustakseen riittävät ja ajantasaiset selvitykset.

Kaavoitusprosessit:

Kaavoitusprosessi_Yleiskaava

Osayleiskaavat: