Valkon ja sen lähialueiden osayleiskaava

Kaavan tavoitteena on ohjata mm. Loviisanlahden länsirannan rantarakentamista sekä kaavoittamattomien alueiden suunnittelua.

Osayleiskaavan rakennemallit nähtävänä 15.6. – 13.8.2018.

Rakennemalli 1.pdf

Rakennemalli 2.pdf

Kaavaselostus.pdf

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf

Voit vastata rakennemalleja koskevaan paikkatietokyselyyn täällä. Kyselyssä kysytään, kumpaa rakennemallivaihtoehtoa kannatat. Kysymyksen jälkeen sinulla on mahdollisuus antaa avointa palautetta, jonka voit sitoa joko pistemäisesti, viivamaisesti tai aluemaisesti karttasijaintiin. Kysely on avoinna vastattavaksi 5.7.2018 – 13.8.2018.


Loviisan kaupunki järjesti 12.7.–18.8.2017 välisenä aikana paikkatietokyselyn Harmaakallion, Haravankylän, Köpbackan ja Valkon alueen nykyisestä ja tulevasta käytöstä.

Paikkatietokyselyn tulokset 2017.pdf