Ruotsinpyhtään ruukin alueen kaavarunko

Kaavarunko on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma.

Ruotsinpyhtään ruukin alueelle laaditaan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma eli kaavarunko. Esitystavaltaan se on yleiskaavan kaltainen. Kaavarunko luo pienemmille asemakaavoille ja muulle suunnittelulle laajemman viitekehyksen, ja sen pohjalta päästään asemakaavoittamaan alueita, joiden osalta ei ole tarvetta oikeusvaikutteiselle yleiskaavasuunnittelulle. Kaavarungon laatimisessa on hyödynnetty alueelle tehtyjä viitesuunnitelmia ja selvityksiä. Kaavarunko on tarkoitus saada lautakuntakäsittelyyn talvella 2023 ja sen jälkeen julkisesti nähtäville. Kaavarungon hyväksymisestä päättää kaupunginhallitus syksyllä 2023.