Almska Gården

Almska Gården i centrum av Lovisa är ett kulturhus för hela familjen.

I Almska Gården arrangeras mångsidiga utställningar och olika slags evenemang, konserter och förevisningar. Också artoteket som upprätthålls av Stödföreningen för Lovisa Konstcentrum rf är inrymt i huset.

Lovisa stads kulturtjänster svarar för husets verksamhet.

Lovisa, liten stad – kulturell storstad?

“Hur blir man en legend redan under sin livstid?” – det var rubriken i Helsingin Sanomat när Ralf Forsströms scenografiska samlingar invigde nyrenoverade Amos Andersons konstmuseum 1999.

En liknande utställning inleder utställningsserien Lovisa, liten stad – kulturell storstad? Utställningen Villa Forsström presenterar godbitar ur Ralf Forsströms 55-åriga nordiska teaterkarriär i Almska Gården i Lovisa, 16.6-27.10.

I övre våningen visas modeller, kostymer, kostymskisser och möbler. I nedre våningen finns världsresenären Forsströms omfattande samling bildkonst från Sydostasien, Afrika och Mexiko samt nutidskonst från Skandinavien.

Utställningen öppnas av en representant från Lovisa stad samt professor Asko Sarkola.

Nästa utställning i serien blir Segersby, där finns bland annat ett sängkammarmöblemang ritat av Louis Sparre, äldre målningar, men också en hel del nutidskonst.

Sedan följer Villa Biaudet med en varierad samling målningar, bland annat porträtt gjorda av internationella konstnärer under 1900-talets första hälft. Författaren Ulla Bjerne (Biaudet) och hennes man donerade hela sin egendom till Finlands svenska författareförening.

Serien avslutas med målningar ur släkten Nordströms samlingar. Nordströms var på sin tid Lovisa stads viktigaste företagarsläkt.

Utställningsserien Lovisa, liten stad – kulturell storstad? produceras av Lovisa stad, med understöd av Svenska kulturfonden, Teaterstiftelsen Vivicas Vänner samt Aktiastiftelsen i Borgå. Seriens konstnärliga ledare är Ralf Forsström.

 

Almska Gårdens historia

Almska Gården är planerad av arkitekt Bertel Jung 1907. Stockhuset som representerar träbyggnad i jugendstil färdigställdes 1910 i närheten av dåtida Lovisa järnvägsstation. Sitt namn har Almska Gården fått av guldsmedsbröderna Guido August och Alvar Anselm Alm som lät uppföra byggnaden. Ursprungligen inrymde huset bröderna Alms guldsmedsaffär med verkstad, en idrottsaffär och senare också en cykelverkstad. Till fastigheten hörde dessutom en bostad och en nysilverfabrik i gårdsmiljön.

Under senare år var Almska Gården bland annat i skolbruk och i lokalerna fanns lokalradions redaktion. Den skyddade byggnaden hann redan bli i dåligt skick innan den på 2010-talet iståndsattes för kulturbruk.

Besök gårdsplanen!

På våren 2017 startade ett tvåårigt trädgårdsprojekt i undervisningssyfte på Almska Gårdens gårdsplan. Eleverna i Harjurinteen koulu bygger om den grusbelagda gårdsplanen till en färgstark, blomstrande och skördegivande oas. Det är meningen att denna undervisningsträdgård glädjer elever, besökare och förbipasserande. Trädgårdsarbetena satte i gång i april och fortgår långt in på hösten.

Almska Gårdens undervisningsträdgård är ett samhälleligt projekt som planerats och styrs av två trädgårdsexperter, Anna Palasmaa och Eeva Kangas. Varuboden Osla och Uudenmaan kulttuurirahasto står för finansieringen av projektet. Välkommen på rundvandring!