Almska Gården

Almska Gården i centrum av Lovisa är ett kulturhus för hela familjen.

I Almska Gården arrangeras mångsidiga utställningar och olika slags evenemang, konserter och förevisningar.

Lovisa stads kulturtjänster svarar för husets verksamhet.

Almska Gårdens historia

Almska Gården är planerad av arkitekt Bertel Jung 1907. Stockhuset som representerar träbyggnad i jugendstil färdigställdes 1910 i närheten av dåtida Lovisa järnvägsstation. Sitt namn har Almska Gården fått av guldsmedsbröderna Guido August och Alvar Anselm Alm som lät uppföra byggnaden. Ursprungligen inrymde huset bröderna Alms guldsmedsaffär med verkstad, en idrottsaffär och senare också en cykelverkstad. Till fastigheten hörde dessutom en bostad och en nysilverfabrik i gårdsmiljön.

Under senare år var Almska Gården bland annat i skolbruk och i lokalerna fanns lokalradions redaktion. Den skyddade byggnaden hann redan bli i dåligt skick innan den på 2010-talet iståndsattes för kulturbruk.

 

Utrymmen och uthyrning

Ordna utställning eller evenemang i Almska Gården!

Att hyra utställningslokal

Lovisa stads kulturtjänster hyr ut Almska Gården för utställningar till enskilda konstnärer, konstnärsgrupper, aktörer inom kulturbranschen och föreningar. Lokalerna lämpar sig för mångsidiga utställningar och det är möjligt att samtidigt ordna flera utställningar i huset. Därtill hyrs lokalerna ut för olika evenemang.

Du kan hyra lokalerna i Almska Gården för utställningar och evenemang. Lokalerna hyrs ut för högst tre månader per gång. I specialfall kan hyrestiden dock vara längre. Hyresansökningar behandlas fortlöpande under året.

Förfrågningar och ytterligare information: kulturproducent Päivi Karppi, tfn 040 751 7449 och
chef för kultur- och fritidsväsendet Leif Eriksson,
tfn 040 568 4138

Ytterligare information till arrangörer av utställningar

Ytterligare information till arrangörer av evenemang

Välkommen och bekanta dig med Almska Gårdens lokaler!

Almska Gårdens bottenritning

På Almska Gårdens övre våning finns förutom utställningslokaler också en mötes- och workshopsrum, som är avsedd främst för stadens skolor, klubbverksamhet och medborgarinstitut.

Köket på nedre våningen får under hyrestiden användas av utställnings- och evenemangsarrangörerna.

 

Konstartotek På Almska Gården

Galleri Theodors konstartotek har inlett sin verksamhet i kafeterian på Almska gården. På grund av den rådande situationen är lokalen ändå stängd för allmänheten tills vidare, men man kan bekanta sig med konstverken här och be om en privat visning om man vill.

Mer information: ordförande för Lovisa Konstförening Tero Maksimainen 040 526 45 22 eller kulturproducent Päivi Karppi 040 751 74 49 (paivi.karppi@loviisa.fi).