Almska Gården

Almska Gården i centrum av Lovisa är ett kulturhus för hela familjen.

Kontaktuppgifter: Lovisa Konstcentrum Almska Gården rf, Tora Öhrström 0400524115

I Almska Gården arrangeras mångsidiga utställningar och olika slags evenemang, konserter och förevisningar.

 

På Almska Gården finns bland annat:

Hulda huoleton https://www.facebook.com/RouvaHuldaHuoleton/

 

 

Almska Gårdens historia

Almska Gården är planerad av arkitekt Bertel Jung 1907. Stockhuset som representerar träbyggnad i jugendstil färdigställdes 1910 i närheten av dåtida Lovisa järnvägsstation. Sitt namn har Almska Gården fått av guldsmedsbröderna Guido August och Alvar Anselm Alm som lät uppföra byggnaden. Ursprungligen inrymde huset bröderna Alms guldsmedsaffär med verkstad, en idrottsaffär och senare också en cykelverkstad. Till fastigheten hörde dessutom en bostad och en nysilverfabrik i gårdsmiljön.

Under senare år var Almska Gården bland annat i skolbruk och i lokalerna fanns lokalradions redaktion. Den skyddade byggnaden hann redan bli i dåligt skick innan den på 2010-talet iståndsattes för kulturbruk.