Almska Gården

Almska Gården i centrum av Lovisa är ett kulturhus för hela familjen.

Nya kontaktuppgifter: Tora Öhrström 0400524115

På Almska Gården finns bland annat: Galleria Theodor: https://galleriatheodor.fi/

Hulda huoleton https://www.facebook.com/RouvaHuldaHuoleton/

Med Lovisa Konstcentrum Almska Gården rf : Tora Öhrström 0400524115

I Almska Gården arrangeras mångsidiga utställningar och olika slags evenemang, konserter och förevisningar. Också artoteket som upprätthålls av Stödföreningen för Lovisa Konstcentrum rf är inrymt i huset.

Lovisa stads kulturtjänster svarar för husets verksamhet.

Almska Gårdens historia

Almska Gården är planerad av arkitekt Bertel Jung 1907. Stockhuset som representerar träbyggnad i jugendstil färdigställdes 1910 i närheten av dåtida Lovisa järnvägsstation. Sitt namn har Almska Gården fått av guldsmedsbröderna Guido August och Alvar Anselm Alm som lät uppföra byggnaden. Ursprungligen inrymde huset bröderna Alms guldsmedsaffär med verkstad, en idrottsaffär och senare också en cykelverkstad. Till fastigheten hörde dessutom en bostad och en nysilverfabrik i gårdsmiljön.

Under senare år var Almska Gården bland annat i skolbruk och i lokalerna fanns lokalradions redaktion. Den skyddade byggnaden hann redan bli i dåligt skick innan den på 2010-talet iståndsattes för kulturbruk.

Besök gårdsplanen!

På våren 2017 startade ett tvåårigt trädgårdsprojekt i undervisningssyfte på Almska Gårdens gårdsplan. Eleverna i Harjurinteen koulu bygger om den grusbelagda gårdsplanen till en färgstark, blomstrande och skördegivande oas. Det är meningen att denna undervisningsträdgård glädjer elever, besökare och förbipasserande. Trädgårdsarbetena satte i gång i april och fortgår långt in på hösten.

Almska Gårdens undervisningsträdgård är ett samhälleligt projekt som planerats och styrs av två trädgårdsexperter, Anna Palasmaa och Eeva Kangas. Varuboden Osla och Uudenmaan kulttuurirahasto står för finansieringen av projektet. Välkommen på rundvandring!