Besök på Lovisa sjukhus avdelning under pågående coronaepidemi

koronavirus coronavirus

Smittläget i Lovisa är fortfarande allvarligt, och området har en hög incidensfrekvens. På Lovisa sjukhus avdelning vårdas multisjuka patienter som i allra högsta grad hör till riskgrupperna för coronavirusinfektion.

Vi ber vänligen besökare fästa uppmärksamhet vid samt följa givna direktiv!

Besök på Lovisa sjukhus avdelning från och med 20.7.2021

  • Du bör alltid komma överens om besöket på förhand per telefon med vårdpersonalen.
  • Vi rekommenderar att högst två personer i gången kommer på besök inomhus, och att besöket räcker högst 15 minuter.
  • Du kan inte komma på besök om du har några som helst infektionssymptom!
  • Besökare får ett munskydd och händerna desinficeras. Munskyddet bör absolut hållas på under hela besöket!
  • Två meters säkerhetsavstånd bör i mån av möjlighet hållas både till anhöriga, till övriga patienter och till personal.
  • Besöken inomhus ordnas i patientens eget rum. Gå direkt till patientens eget rum, rör dig inte i onödan i gemensamma utrymmen.
  • Be vid behov om hjälp via telefonen eller genom att använda klientens larmarmband.

Aktuell information om gällande begränsningar och rekommendationer finns på Lovisa stads webbsida Aktuellt om coronaviruset www.loviisa.fi/sv/coronavirus.