Från början av maj kan mRNA-coronavaccin ges till alla åldersgrupper som vaccineras – åldersgränsen för AstraZenecas vaccin består

Institutet för hälsa och välfärd har 21.4.2021 gjort en linjedragning om att också personer i ålder 65–69 från och med maj kan få mRNA-vaccin (Pfizer Biontechs och Modernas vaccin), ifall den som ska vaccineras så önskar. För denna åldersgrupps invånare i Lovisa och Lappträsk används Modernas vaccin om personen önskar få mRNA-vaccin.

”Tillgången speciellt på mRNA-vaccin har förbättrats och förbättras ännu under de närmaste veckorna. Från vecka 18, det vill säga början av maj, kan personer i åldern 65–69 år få mRNA- vaccin om de så önskar. I det skedet har redan största delen av alla åldringar samt personer som på grund av sin sjukdom hör till riskgrupperna fått vaccin. På mindre orter kan detta förverkligas lite senare på grund av tillgången på mRNA-vaccin” konstaterar ledande expert Mia Kontio på Institutet för hälsa och välfärd.

De 65 år fyllda personer som har fått första vaccindosen av AstraZenecas vaccin, får också i första hand den andra vaccindosen av AstraZenecas vaccin.

HUS Apotek som handhar och koordinerar vaccinleveranserna i Nyland har den 22.4.2021 meddelat att även Lovisa i fortsättningen kommer att få Pfizer Biontechs vaccin.  Till att börja med kommer vi att få små mängder, i första hand avsedda för att användas då 18–64 åringar som hör till riskgrupper får sitt andra vaccin.

Vi kan tyvärr inte ännu säga, från och med när vi kan vaccinera dem som önskar byta vaccinationspreparat och avbokar sin redan reserverade tid.

Institutet för hälsa och välfärd meddelar 21.4.2021 – Från början av maj kan mRNA-coronavaccin ges till alla åldersgrupper som vaccineras – åldersgränsen för AstraZenecas vaccin består