Fullmäktige sköt upp beslut om Harjurinteen koulus gamla del

harjurinteen koulun vanha osa Den gamla delen av Harjurinne skolan

Stadsfullmäktige beslöt den 21.11.2018 att skjuta upp beslutet om en eventuell grundrenovering av den äldre delen av Harjurinteen koulu.

Fullmäktigeordförande Otto Andersson förklarar bakgrunden till beslutet:

– Trots att tisdagens incident där en del av innertaket i enhetsskolans nya del i sig inte har en koppling till frågan om gamla delens framtid, är skolan en helhet. Till först vill vi ha en bättre helhetsbild av vad som hände i tisdags.

Natten till tisdagen den 20.11 rasade cirka 60 kvadratmeter av innertaket i Harjurinteen koulus matsal. Byggbolaget Skanska, som har byggt den nya sidan av enhetsskolan, har tagit ansvar för olyckan.

Stadsfullmäktige skulle ta ställning till om den äldre delen av Harjurinteen koulu ska grundrenoveras. Skolans äldre del används av högstadieeleverna och gymnasiestuderandena och är byggd på 1950-talet.

Möjligt att reparera gamla delen av Harjurinteen koulu

Skanska tar ansvar för innertaksolyckan

Orsakerna till takolyckan reds ut