Ändring av detaljplan för kvarteret vid Bonga slott behandlas i näringslivs- och infrastrukturnämnden 27.1.2022

På Näringslivs- och infrastrukturnämndens sammanträde 27.1.2022 behandlas bland annat en detaljplaneändring i kvarteret mellan Alexandersgatan och Bonga slott. På sammanträdet behandlas även investeringsplanen för år 2022 gällande projekt under 100 000 euro inom samhällsteknikens område. Vidare föreslås planen slopas att sätta upp Aikalava konstruktionen vid Bastion Ungern.

Detaljplaneändring vid Bonga slott

Syftet med detaljplaneändringen är att göra det möjligt att anvisa effektivare bostadsbruk i kvarteret mellan Alexandersgatan och Bonga slott. Vidare önskar man liva upp centrum genom att öka utbudet av centrumlägenheter samtidigt som butiksutrymmena på Alexandersgatan bevaras.

Investeringsplan för 2022

Stadsfullmäktige godkände på sitt sammanträde 15.12.2021 investeringsplanen för 2022. För centralen för näringsliv och infrastrukturs del har i investeringsplanen godkänts ett anslag på 1 500 000 euro gällande projekt under 100 000 euro inom samhällsteknikens område. Nämnden ska nu bestämma om en exaktare fördelning av anslaget. På förslag finns bland annat trafiksäkerhetsåtgärder vid strömfors bruk, en lekplats vid Plagens simstrand och en hundpark vid Gamla stranden.

Aikalava-projektet

Aikalava, som byggdes av Timberpoint och StoraEnso till ära av Finlands 100-årsdag på SuomiAreena i Björneborg, var efter detta några gånger i mässanvändning, senast på Helsingfors Flow-festival. Efter detta har den varit nedmonterad i delar i en hall i Valkom hamn i väntan på en eventuell fortsatt användning. Aikalava ägs nuförtiden av  Timberpoint Oy, som velat donera den till staden. Beredarnas förslag är nu ändå att staden inte tar itu med Aikalava-projektet på grund av höga kostnader och kort förväntad bruksålder.

Näringslivs- och infrastrukturnämndens föredragningslista 27.1.2022