De första coronaunderstöden till ensamföretagare utdelade

Lovisa stad har fattat de första besluten om coronaunderstöden för ensamföretagare. Ett positivt beslut får 18 Lovisaföretag som ansökt om understödet.

Avsikten är att fatta ett större antal beslut samtidigt en gång per vecka och att publicera de tjänsteinnehavarbeslut som fattats på stadens elektroniska anslagstavla på torsdagar. Understödet betalas så fort som möjligt efter att beslutet offentliggjorts.

– Trots den svåra situationen önskar vi att företagen har tålamod om stödet inte finns på kontot genast då beslutet blivit känt, konstaterar näringslivschef Sari Paljakka.

Arbets- och näringsministeriet tilldelade 22.4.2020 högst 882 000 euro för att användas till att stabilisera den temporärt försämrade ekonomiska situationen för ensamföretagare i Lovisa stad.

Stödet kan ansökas av en ensamföretagare vars företags betydligt försämrade ekonomiska situation och minskade omsättning beror på coronavirusepidemin. Understödet är en engångsersättning på 2 000 euro. Understödet kan beviljas för kostnader som uppkommit av ensamföretagarens verksamhet för att stabilisera ensamföretagarens verksamhet under perioden 16.3.–31.8.2020. Ensamföretagare kan ansöka om ersättning ända till 30.9.2020.

Ensamföretagare i Lovisa kan ansöka om coronaunderstöd på utvecklingsbolaget Cursor Oy:s webbplats. Ansökningssidans direkta adress är www.cursor.fi/haku2000. Efter behandlingen på Cursor skickas ansökan vidare till Lovisa stad, som fattar det egentliga beslutet.

Se tidigare meddelande: Ansökningstiden för ensamföretagares coronaunderstöd började https://www.loviisa.fi/sv/nyheter/ansokningstiden-for-ensamforetagares-coronaunderstod-borjade/