Har du påträffat spanska skogssniglar i Lovisa? Svara på enkäten

Parkavdelningen i Lovisa stad kartlägger förekomsten av spansk skogssnigel i Lovisaområdet. I enkäten kan kommuninvånarna berätta om sina observationer. Enkäten avslutas 30.9.2021.

Den spanska skogssnigeln är en invasiv främmande art som kan föröka sig väldigt snabbt. Arten är allätande och kan således orsaka stora skador i trädgården.

– Uppgifterna som anges i enkäten används endast för att kartlägga hur stort problem spanska skogssniglar för närvarande utgör i Lovisa. Utgående från resultaten kan vi planera eventuella gemensamma bekämpningsåtgärder, berättar trädgårdsmästare Riikka Taskinen.

Om man vill kan man svara på enkäten anonymt. Staden kan eventuellt kontakta direkt dem som angett sina kontaktuppgifter för att ställa tilläggsfrågor.

Besvara enkäten här.

Så känner du igen spansk skogssnigel

En vuxen spansk skogssnigel är 7–14 cm lång. Till färgen varierar den från orangerödbrun till smutsigt brun eller svart. Andningsöppningen som sitter på högre sidan är belägen framför mitten av manteln. Ryggpartiet är rundat och köl saknas. Sedd uppifrån är den spanska skogssnigelns bakände trubbig. Undersidan av krypsulan är helt ljus eller lite mörkare vid kanterna. Slemmet är något så när färglöst. Spansk skogssnigel förekommer typiskt i massor.

Man ska inte förväxla den spanska skogssnigeln med den gråsvarta kölsnigeln som hör till Finlands ursprungliga arter. Den gråsvarta kölsnigeln är ofta till färgen nästan svart eller har svarta och vita ränder. Ibland kan den vara också grå. Kanterna på undersidan av krypsulan är svarta med skarpa gränser och det centrala partiet vitt. Man kan skilja arterna på var andningshålet sitter. Hos den gråsvarta kölsnigeln är andningsöppningen belägen lite längre borta från huvudet än hos den spanska skogssnigeln: hos den gråsvarta kölsnigeln är andningsöppningen belägen i bakre delen bakom mitten av manteln. Dessutom har den gråsvarta kölsnigeln på ryggen en lång köl som blir spetsigare i bakänden. Den spanska skogssnigeln saknar kölen och dess ryggparti är jämnt och rundat. Gråsvart kölsnigel förekommer aldrig i massor, utan den är vanligen en eremit.

Att döda och bekämpa spansk skogssnigel

Det lönar sig att samla in spanska skogssniglar till exempel i ett ämbar med ättika eller kokande vatten då sniglarna genast dör. Döda sniglar ska levereras i sluten förpackning till avfallsstationen. Det säljs också snigelgift som man kan använda enligt anvisningar.

Håll gården snygg, förflytta inte mylla eller byt ut växtplantor

– Liksom de andra snigelarterna börjar spanska skogssniglar röra sig efter regnväder. Spanska skogssniglar rör sig när de blir irriterade, och det är lätt att hitta flera efter att man hittat en, konstaterar Riikka Taskinen.

Om man har påträffat spanska skogssniglar i området, lönar det sig att hålla gräsmattan och växtligheten på gården korta och snygga. Så hittar sniglarna inte skydd mot torrhet. Också löv- och kvisthögar bör plockas bort från gården och packas för att de ska brännas i avfallsstationen. Då finns det inte några övervintringsplatser för sniglarna. Det lönar sig också att kontrollera komposten för sniglar.

– Man bör undvika att byta ut växter och förflytta mylla om man har påträffat spanska skogssniglar i området, påminner Riikka Taskinen.

Rosk’n Roll-avfallsstationerna tar emot utan avgift spanska skogssniglar och invasiva främmande växtarter som små lass från hushåll. De invasiva främmande arterna sorteras i blandavfall därefter de ska brännas. Vanligen tar man ut en avgift för blandavfall, men man har gjort ett undantag när det gäller invasiva främmande arter. De främmande arterna ska packas in tätt i sopsäckar. Mer information om hur man transporterar främmande arter till avfallsstationer hittar du här.

Mer information om spansk skogssnigel hittar du på webbplatsen Vieraslajit.fi. På webbplatsen finns en observationskarta där man också ska rapportera om man observerat främmande arter.

Som källa har använts den finska artikeln om spansk skogssnigel på webbplatsen Vieraslajit.fi.