Konstverk till drottningstranden och Agricola-hus till Pernå behandlas i välfärdsnämnden 8.6.2022

Vid välfärdsnämndens möte 8.6.2022 behandlas finansieringen av evenemanget Lysande Lovisa samt av ett offentligt konstverk för den öppna platsen i Drottningstranden. Mötesdeltagarna får också höra om hur Agricolasällskapet i Pernås motion, att grunda ett Agricola-hus i f.d. Pernå kyrkoby skolas fastighet, framskrider. I huset skulle finnas bland annat ett Agricola-museum och Veteranmuseum.

Arvpengar till ljusevenemang och konstverk?

Enligt förslaget skulle 30 000 euro av arvet på ca 410 000 euro som staden mottagit reserveras för evenemanget Lysande Lovisa. Arvpengar föreslås också användas för upphandlingen av ett offentligt konstverk för den öppna platsen i Drottningsstranden. Staden har även ansökt om finansiering av Centret för konstfrämjande (Taike).

Agricola-hus i före detta Pernå kyrkoby skolas fastighet?

Agricolasällskapet i Pernå har 9.4.2022 skickat en motion till välfärdsnämnden där man föreslår att Lovisa stad skulle grunda ett Agricola-hus i före detta Pernå kyrkoby skolas fastighet. I huset  skulle finnas bl.a. Agricola-museet och Veteranmuseet. Fastigheten kunde också ha  utrymmen för konstutställningar samt ett mötesutrymme för föreningar. På mötet redogörs för hur behandlingen av ärendet framskrider.

 Välfärdsnämndens föredragningslista 8.6.2022