Lovisa stad hjälper och stöder på många olika sätt lokala företag under den svåra situationen som coronavirusepidemin medfört

Narsissit Raatihuoneen edessä Rådhuset på sommaren

Lovisa stad gör sitt yttersta att på många olika sätt hjälpa och stöda lokala företag i att klara sig över vårens undantagstillstånd.

Lovisa stad har bland annat beslutat att tidigarelägga betalningsdagarna för fakturor som små lokala företag skickar till staden. Det betyder alltså att staden betalar så fort möjligt de lokalt skickade fakturorna.

Företag som är på hyra i fastigheter som staden äger uppmanas att vara i kontakt om det uppkommer problem med deras förmåga att betala hyrorna och betalningen av hyror försenas. Också affärsverket Lovisa Vatten erbjuder en betalningsplan för sina företagskunder som har betalningssvårigheter.

Staden tidigarelägger även sina lokala upphandlingar och genomför sina planerade och budgetenliga investeringar.

I början av april ordnade staden i samarbete med Kotka–Fredrikshamn-regionens utvecklingsbolag Cursor Oy en avgiftsfri rådgivningstjänst för Lovisabaserade företag till stöd för att klara sig över coronaviruskrisen. Tjänsten kan användas ända till 30.6.2020. Rådgivningstjänsten är öppen för Lovisabaserade företag i alla sådana fall där det finns behov av hjälp som anknyter till företagsverksamhet och som är förorsakade av coronasituationen. Via Cursor Oy ansöks även det prövningsbaserade verksamhetsunderstöd för ensamföretagare som arbets- och näringsministeriet beviljar.

Staden strävar också för sin del efter att påminna om hur viktigt det är att köpa lokalt och att understöda lokala företag.

Staden för även kontinuerlig dialog med Lovisa Företagare rf om företagarnas situation och behov.

Ytterligare uppgifter: näringslivschef Sari Paljakka, tfn +358 40 630 28 11, sari.paljakka@loviisa.fi