Lovisa stads kulturpris 2021 går till Sini Hakkarainen-Suonpää

Sini Hakkarainen-Suonpää

Mottagaren av årets kulturpris är Sini Hakkarainen-Suonpää, företagaren som driver biografen och kulturcentrumet Kino Marilyn. Priset delades ut 6.12 under Lovisa stads självständighetsfest på Societetshuset.

Kulturpriset som nu delas ut för andra gången är ämnat att uppmärksamma gärning eller verksamhet som avsevärt främjat kulturlivet i Lovisa eller lyft fram Lovisa nationellt eller internationellt. Lovisa stads kulturpris kan beviljas till en privatperson som är skriven i Lovisa, till en förening som är registrerad i Lovisa eller till en grupp som består av lovisabor. Under höstens nomineringsperiod inlämnades sammanlagt 78 nomineringar. Stort tack till alla som lämnade in ett förslag!

I de talrika förslagen och motiveringarna nämndes bland annat följande:

Sini Hakkarainen-Suonpää

  • har stött kulturlivet såväl genom att hålla biografverksamheten i Lovisa vid liv som genom att aktivt tillhandahålla lokalerna också för annan kulturverksamhet och har därmed möjliggjort den mångsidiga kulturverksamheten i staden.
  • har i den svåra pandemisituationen gjort sitt yttersta så att biografen i en liten stad som Lovisa kunnat erbjuda privata föreställningar och önskerepriser.
  • har jobbat med olika aktörer öppet, innovativt och fördomsfritt också under coronapandemin.
  • har lyssnat lyhört på människornas önskemål och förverkligat dem inom restriktionsramarna.
  • är helt enkelt en samarbetspartner som det är lätt och trevligt att samarbeta med kring olika kulturaktiviteter.

Kulturpriset överräcktes av direktören för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen och ordförande för välfärdsnämnden Thomas Rosenberg.