Lovisa stads sommarjobb intresserade de unga

Linja-autoaseman Loviisa kukkaistutuksen istuttaminen. Plantering av Lovisa-blomrabatten bredvid den gamla busstationen..

Sammanlagt inlämnades 180 ansökningar för Lovisa stads sommarjobb. Staden erbjöd sammanlagt 71 platser i olika uppgifter för unga av olika åldrar.

Sammanlagt inlämnades 180 ansökningar för Lovisa stads sommarjobb. Staden erbjöd sammanlagt 71 platser i olika uppgifter för unga av olika åldrar.

Det fanns jämnt med sökande i alla åldersgrupper. Det inlämnades 61 ansökningar för orientering i arbetslivet avsedd för de yngsta, det vill säga unga i åldrarna 14–15. För sommarjobben menade för något äldre, det vill säga för 16 år fyllda, kom det in 63 ansökningar. Staden fick 56 ansökningar för de sommarjobb som har en åldersgräns på 18 år. Dessa tal inkluderar inte praktikplatser som har en längre ansökningstid. De populäraste arbetsplatserna var seniortjänsterna, parkenheten, biblioteken och muséet, men även till dessa fanns det jämnt med sökande.

Ansökningarna ses nu över på Lovisa stads olika centraler och centralerna kontaktar personligen de sökande som kallas till intervjuer. Det lönar sig alltså att kolla sin telefon och e-post.

Alla sökande kommer att underrättas när rekryteringsprocessen slutar. Följaktligen kommer de sökande som inte har blivit kallade till intervju också att underrättas om att processen för arbetsansökningen tagit slut. Informationen skickas till de sökandens epost från Kuntarekrys rekryteringstjänst.

– Det är trevligt att de unga aktivt har sökt sommarjobb från staden. Vi hoppas att rekryteringarna kommer att gå bättre än förra året. Förra året inverkade den första vågen av coronavirusepidemin på hur många sommarjobb vi till slut kunde erbjuda, säger näringslivs- och sysselsättningskoordinator Camilla Pihlman.

Ytterligare information:
näringslivs- och sysselsättningskoordinator Camilla Pihlman
tfn 040 578 3179
camilla.pihlman@loviisa.fi