Mer detaljerade uppgifter om skicket för Haddom skola har inkommit

Haddom skolan pihaa ja koulurakennus

De fortsatta undersökningarna om reparationsbehovet för Haddom skola är färdigställda. Kostnadsberäkningen för reparationerna pågår.

– Enligt undersökningsresultaten måste alla golv i skolan förnyas, vilket redan i sig leder till en omfattande renovering, berättar lokalchef Antti Kinnunen.

Kostnadsberäkningen för reparationerna färdigställs under februari 2021, då den slutliga omfattningen för reparationerna blir klarare.

– När kostnadsberäkningen färdigställts måste staden besluta om byggnaden renoveras. Inga anslag har reserverats i budgeten för 2021 för denna renovering, konstaterar Kinnunen.

En eventuell renovering av skolbyggnaden skulle ta flera månader, det vill säga det är inte möjligt att inleda skolarbetet i lokalerna på hösten 2021.

I de fortsatta undersökningarna som Ramboll Finland Oy utförde gjorde man öppningar i bottenbjälklagets och ytterväggarnas konstruktioner samt tog prover för mikrober och skadliga ämnen. Man konstaterade bland annat röt- och insektskador i de nedersta timmerstockarna i ytterväggen.

Som åtgärdsrekommendationer föreslår Ramboll Finland Oy bland annat att de rötskadade nedersta timmerstockarna ersätts och att konstruktionerna i bottenbjälklaget och de skadade ytterväggarna repareras.

Undersökningsrapporten över de fortsatta undersökningarna för Haddom skola samt resultaten för materialmikrobproverna som togs under de fortsatta undersökningarna finns på stadens webbsida för inomhusluftsärenden.